top of page
  • รูปภาพนักเขียนAdmin

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ครั้งที่ 1) โรงงานอุตสาหกรรม ของ บจก.ตะวันแดง 1999

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ครั้งที่ 1) ต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของ บริษัท ตะวันแดง 1999 จำกัด วันที่ 8-11 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร

  1. การประชุมรับฟังความคิดเห็น (ชุมชน) ระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน พ.ศ. 2564 (ผ่านสื่อวีดิทัศน์)

  2. กำหนดการประชุม (หน่วยงานราชการ) ในวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564 (ผ่านทางโปรแกรม Zoom)

  3. กำหนดการประชุม (ผู้นำชุมชน) ในวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564 (ผ่านทางแอพพลิเคชั่น Line Meeting)

  4. เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 1 โครงการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)ดู 10 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Kommentare


bottom of page