ลูกค้า EIA

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา

Add Date here

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสวนอุตสาหกรรมโรจนะชลบุรี

Add Date here

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)

รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการโรงงานผลิตซิลิก้า

Add Date here

บริษัท เช่วเฉิน ซิลิก้า (ไทยแลนด์) จำกัด

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงหลอมอะลูมิเนียม ตำบลภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

บริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด

รายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยโครงการโรงงานผลิตไอน้ำ และน้ำอุตสาหกรรมจากน้ำกากส่า ตำบลหนองแซง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

บริษัท ดินสวยน้ำใส จำกัด

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการชัยพัฒนา อินฟินิตี้ ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

บจก.ดับเบิ้ลเอ พลัส อาร์คิเทค เอ็นจิเนียริ่ง

Please reload

ส่งข้อความติดต่อเราที่นี่

© 2015

 

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
เลขที่ 1/6 ซอยรามคำแหง 145

แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง

กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 0-2373-7799
(อัตโนมัติ)
โทรสาร  : 0-2373-7979

 

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด