บริจาคช่วยผู้ประสบอัคคีภัย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

บริษัทเทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด ร่วมบริจาคช่วยผู้ประสบอัคคีภัย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ เดือนเมษายน 2559ดู 1 ครั้ง