• Admin

วันปลูกต้นไม้

วันปลูกต้นไม้ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ทาง บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด นำพนักงานร่วมกันปลูกต้นไม้เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีแห่งชาติดู 1 ครั้ง