พิธีมอบรางวัลกลุ่มกิจกรรม 5ส ดีเด่น ประจำปี 2557

พิธีมอบรางวัลกลุ่มกิจกรรม 5ส ดีเด่น ประจำปี 2557 วันที่ 16 กันยายน 2558ดู 1 ครั้ง