• Admin

บริษัทเทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดบ้านโนนพันชาติ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ

บริษัทเทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดบ้านโนนพันชาติ ตำบลโนนสะอาด อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2558
ดู 4 ครั้ง