top of page
  • รูปภาพนักเขียนAdmin

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน(ครั้งที่ 2) บจก.เอส แอนด์ แอล สเปเชี่ยลตี้ โพลิเมอร์

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ครั้งที่ 2) ต่อร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงงานผลิตซีพีวีซี (Chlorinated Polyvinyl Chloride Resin) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท เอส แอนด์ แอล สเปเชี่ยลตี้ โพลิเมอร์ จำกัด

วันอังคารที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์บริการสาธารณสุขเนินพยอม ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง


ดาวน์โหลดเอกสาร:ดู 7 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page