top of page
  • รูปภาพนักเขียนAdmin

โครงการผลิตเหล็กแผ่นม้วนเคลือบสังกะสี บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน) วันที่ 9-10 และ 13 ม.ค. 2566Download Link

1. กำหนดการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2
.pdf
ดาวน์โหลด PDF • 94KB
2. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2
.pdf
ดาวน์โหลด PDF • 180KB
3. เอกสารประกอบการประชุม ครั้งที่ 2
.pdf
ดาวน์โหลด PDF • 30.82MB

Comentarios


bottom of page