top of page
  • รูปภาพนักเขียนAdmin

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ครั้งที่ 1) โรงงานอุตสาหกรรม บจก.ตะวันแดง 1999

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ครั้งที่ 1) ต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมผลิตแอลกอฮอล์และสุรา(ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของ บริษัท ตะวันแดง 1999 จำกัด วันที่ 8-11 มิถุนายน พ.ศ.2564

ดาวน์โหลดเอกสาร

  1. การประชุมรับฟังความคิดเห็น (ชุมชน) ระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน พ.ศ. 2564 (ผ่านสื่อวีดิทัศน์)Comments


bottom of page