top of page
  • รูปภาพนักเขียนAdmin

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน(ครั้งที่ 1) โครงการโรงงานผลิตซีพีวีซี

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ครั้งที่ 1) ต่อร่างเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษาและการประเมินทางเลือกโครงการ

โครงการโรงงานผลิตซีพีวีซี (Chlorinated Polyvinyl Chloride Resin) (ส่วนต่อขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท เอส แอนด์ แอล สเปเลียลตี้ โพลิเมอร์ จำกัด

ในวันจันทร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์บริการสาธารณสุขเนินพยอม ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง


ดาวน์โหลดเอกสาร:Commentaires


bottom of page