top of page
  • รูปภาพนักเขียนAdmin

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ครั้งที่ 2) โรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์จากเหล็กหล่อ

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ครั้งที่ 2) ต่อการจัดทำร่างรายงานและมาตรการป้องกัน และแก้ไขสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

โครงการขยายกำลังผลิตโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์จากเหล็กหล่อ (ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็ม.เอ็น. ที. จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหนองระเวียง ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมาวันที่ 16-17 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 08.30-12.00 น.

ณ หอประชุมอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา


ดาวน์โหลดเอกสาร:

1. กำหนดการประชุม วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2563

2. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมฯ วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2563

3. เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 ของ โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์จากเหล็กหล่อ (ครั้งที่ 1) บริษัท เอ็ม.เอ็น.ที จำกัด
bottom of page