top of page
  • รูปภาพนักเขียนAdmin

ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน(ครั้งที่ 1)โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล บจก.น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ครั้งที่ 1) ต่อร่างเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการ

โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด ในวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ณ ศูนย์อาหาร ชั้น 1 อาคาร ศ.ดร.สุชาติ อุปถัมภ์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว


ดาวน์โหลดเอกสาร:
ดู 3 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentarios


bottom of page