ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน(ครั้งที่ 1) ของบริษัท พิษณุโลกผลิตไฟฟ้า จำกัด

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ครั้งที่ 1) ต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการ โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ส่วนขยายครั้งที่ 1) ของบริษัท พิษณุโลกผลิตไฟฟ้า จำกัด

ดาวน์โหลดเอกสาร

1.กำหนดการประชุมวันที่ 23-24 สิงหาคม พ.ศ.2565

2.แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมฯ

3.เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น(ครั้งที่ 1)ต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการ โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ส่วนขยายครั้งที่ 1)ของบริษัท พิษณุโลกผลิตไฟฟ้า จำกัด

ดู 23 ครั้ง