top of page
  • รูปภาพนักเขียนAdmin

รายงานการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยโรงงานผลิตไอน้ำ

โครงการโรงงานผลิตไอน้ำ และน้ำอุตสาหกรรมจากน้ำกากส่า ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท

มิถุนายน 2558 - สิงหาคม 2558

บริษัทดินสวยน้ำใส จํากัด(บริษัทในเครือ บริษัทเอสวายเอ็น เจแปน เบฟเวอเรจ จํากัด)


โครงการโรงงานผลิตไอน้ำ และน้ำอุตสาหกรรมจากน้ำกากส่า จ.ชัยนาท
.pdf
ดาวน์โหลด PDF • 1.90MB

ดู 79 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page