บริการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

 

     ให้บริการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) สำหรับการพัฒนาโครงการต่าง ๆ  การขยายโครงการ การปรับปรุงแก้ไขหรือขอเปลี่ยนแปลงมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยยังให้บริการครอบคลุมการศึกษาจัดทำรายงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ

 

  • รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการที่อาจก่อผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA)

  • รายงานศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)

  • รายงานการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน

  • รายงานการศึกษาประเมินผลกระทบต่อสุขภาพของชุมชน

  • รายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ESA)

   

     ทั้งนี้ TET เป็นบริษัทที่ปรึกษาที่มีบุคลากรที่มีความชำนาญ เชี่ยวชาญ และประสบการณ์ยาวนานเป็นพิเศษในโครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ นิคมอุตสาหกรรม โรงไฟฟ้า รวมทั้งโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย

EIA Client

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา

Add Date here

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสวนอุตสาหกรรมโรจนะชลบุรี

Add Date here

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)

รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการโรงงานผลิตซิลิก้า

Add Date here

บริษัท เช่วเฉิน ซิลิก้า (ไทยแลนด์) จำกัด

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงหลอมอะลูมิเนียม ตำบลภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

บริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด

รายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยโครงการโรงงานผลิตไอน้ำ และน้ำอุตสาหกรรมจากน้ำกากส่า ตำบลหนองแซง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

บริษัท ดินสวยน้ำใส จำกัด

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการชัยพัฒนา อินฟินิตี้ ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

บจก.ดับเบิ้ลเอ พลัส อาร์คิเทค เอ็นจิเนียริ่ง

Please reload