บริการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

 

     ให้บริการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) สำหรับการพัฒนาโครงการต่าง ๆ  การขยายโครงการ การปรับปรุงแก้ไขหรือขอเปลี่ยนแปลงมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยยังให้บริการครอบคลุมการศึกษาจัดทำรายงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ

 

  • รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการที่อาจก่อผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA)

  • รายงานศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)

  • รายงานการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน

  • รายงานการศึกษาประเมินผลกระทบต่อสุขภาพของชุมชน

  • รายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ESA)

   

     ทั้งนี้ TET เป็นบริษัทที่ปรึกษาที่มีบุคลากรที่มีความชำนาญ เชี่ยวชาญ และประสบการณ์ยาวนานเป็นพิเศษในโครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ นิคมอุตสาหกรรม โรงไฟฟ้า รวมทั้งโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย

EIA Client

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงหลอมอะลูมิเนียม ตำบลภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

บริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังบริษัท เคมีแมน จำกัด (แก่งคอย) ตั้งอยู่ที่ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

บริษัท ปตท จำกัด  (มหาชน)

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมเหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด ครั้งที่ 2 ตั้งอยู่ที่ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

บริษัท เหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด

รายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยโครงการโรงงานผลิตไอน้ำ และน้ำอุตสาหกรรมจากน้ำกากส่า ตำบลหนองแซง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

บริษัท ดินสวยน้ำใส จำกัด

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเจริญสินธานี บ้านเซิด ตำบลหน้าพระธาตุ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการชัยพัฒนา อินฟินิตี้ ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

บจก.ดับเบิ้ลเอ พลัส อาร์คิเทค เอ็นจิเนียริ่ง

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างอาคารวิจัยทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

Please reload

ส่งข้อความติดต่อเราที่นี่

© 2015

 

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
เลขที่ 1/6 ซอยรามคำแหง 145

แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง

กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 0-2373-7799
(อัตโนมัติ)
โทรสาร  : 0-2373-7979

 

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด