top of page
  • รูปภาพนักเขียนAdmin

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน(ครั้งที่ 1) ของ บจก.โรงเบียร์ตะวันแดง 1999

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ครั้งที่ 1) ต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการ โครงการโรงงานผลิตเบียร์ ของ บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จำกัด วันที่ 8-11 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร

  1. การประชุมรับฟังความคิดเห็น (ชุมชน) ระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน พ.ศ. 2564 (ผ่านสื่อวีดิทัศน์

  2. กำหนดการประชุม (หน่วยงานราชการ) ในวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564 (ผ่านทางโปรแกรม Zoom

  3. กำหนดการประชุม (ผู้นำชุมชน) ในวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564 (ผ่านทางแอพพลิเคชั่น Line Meeting

  4. เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 1 โครงการโรงงานผลิตเบียร์ดู 17 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page