top of page
  • รูปภาพนักเขียนAdmin

ขอเชิญเข้าประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชน(ครั้งที่ 1) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บจก.น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ครั้งที่ 1) ต่อร่างเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษาและการประเมินทางเลือกโครงการ

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด ในวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ณ ศูนย์อาหาร ชั้น 1 อาคาร ศ.ดร.สุชาติ อุปถัมภ์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว


ดาวน์โหลดเอกสาร:
ดู 5 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page