top of page
  • รูปภาพนักเขียนAdmin

ขอเลื่อนจัดประชุม: การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างข้อเสนอโครงการของ บจก.โรงเบียร์ตะวันแดง 1999

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทางโครงการโรงงานผลิตเบียร์ ของบริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จำกัด

ขอเลื่อนการจัดประชุม : การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการ ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ.2564 จึงขออภัย มา ณ โอกาสนี้


ดาวน์โหลดเอกสาร :

1. กำหนดการประชุม 23 เมษายน 2564 (เลื่อน)

2. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมฯ

3. เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 โครงการโรงงานผลิตเบียร์ ของบริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จำกัดดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page