ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ครั้งที่ 3) โรงบริษัท วิวรรธน์การเกษตร จำกัด

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ครั้งที่ 3) เพื่อประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล ของ บริษัท วิวรรธน์การเกษตร จำกัด วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2565


ดาวน์โหลดเอกสาร

  1. กำหนดการประชุมวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

  2. แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมฯ

  3. เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 3) ของโครงการโรงงานผลิตน้ำตาลของ บริษัท วิวรรธน์การเกษตร จำกัด

ดู 35 ครั้ง