top of page
  • รูปภาพนักเขียนAdmin

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ครั้งที่ 3) บริษัท วิวรรธน์การเกษตร จำกัด

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ครั้งที่ 3) เพื่อประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ของ บริษัท วิวรรธน์การเกษตร จำกัด วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2565


ดาวน์โหลดเอกสาร

  1. กำหนดการประชุมวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

  2. แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุม

  3. เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 3) ของโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลของ บริษัท วิวรรธน์การเกษตร จำกัดbottom of page