top of page
  • รูปภาพนักเขียนAdmin

ขอเลื่อนการประชุมโครงการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมผลิตแอลกอฮอล์ และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทางโครงการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมผลิตแอลกอฮอล์ และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จำกัด ชอเลื่อนการประชุม

ดาวน์โหลดเอกสาร :

1. กำหนดการประชุม 22 เมษายน 2564 (เลื่อน)

2. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมฯ

3. เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 1 โครงการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)bottom of page