top of page
  • รูปภาพนักเขียนAdmin

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด(มหาชน)

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ครั้งที่ 1)ต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการ โครงการผลิตเหล็กแผ่นม้วนเคลือบสังกะสีของ บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด(มหาชน)วันที่ 21 - 22 กุมภาพันธ์ 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร

  1. กำหนดการประชุมวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 8.30-12.00 น.

  2. กำหนดการประชุมวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00-16.30 น.

  3. กำหนดการประชุมวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 8.30-11.00 น.

  4. กำหนดการประชุมวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00-16.00 น.

  5. กำหนดการประชุมวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 17.00-20.00 น.

  6. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมฯ

  7. เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 1) ของ โครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นม้วนเคลือบสังกะสี ของบริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน)ดู 33 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page