top of page
  • รูปภาพนักเขียนAdmin

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด(มหาชน)

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ครั้งที่ 1)ต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการ โครงการผลิตเหล็กแผ่นม้วนเคลือบสังกะสีของ บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด(มหาชน)วันที่ 21 - 22 กุมภาพันธ์ 2565

ดาวน์โหลดเอกสารbottom of page