ส่งข้อความติดต่อเราที่นี่

© 2015

 

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
เลขที่ 1/6 ซอยรามคำแหง 145

แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง

กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 0-2373-7799
(อัตโนมัติ)
โทรสาร  : 0-2373-7979

 

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Vision

 

          Aspire to be a prominent environmental consultant with international credibility and recognition.

 

Mission

 

          A leading service provider in environmental management study project, environmental impact assessment preparation and environmental quality monitoring with high quality service and fulfilling client’s maximum satisfaction.

 

Goal

 

              Be a leading environmental consultant aimed at academic study, environmental quality monitoring and analytical laboratory of international recognition.

 

Value

 

      T (Technology)      : Technology excellence

     E (Expertise)         : Expertise service

     T (Team working)  : Enthusiastic team working   

 

 

Vision / Mission / Goal / Value