1. การประชุมรับฟังความคิดเห็นสำหรับชุมชน ระหว่างวันที่ 1-4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ผ่านสื่อวีดิทัศน์
2. กำหนดการประชุมสำหรับกลุ่มหน่วยงานราชการ องค์กรอิสระ และสื่อมวลชน ผ่านสื่อออนไลน์ (Zoom)
    วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00-16.00 น.
3. กำหนดการประชุมสำหรับกลุ่มผู้นำชุมชน ผ่านสื่อออนไลน์ (Line Meeting) 
    วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00-16.00 น.
4. เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา

    (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของ บริษัท ตะวันแดง 1999 จำกัด

Down Load

A3 เชิญPP2_TWD.jpg