ลูกค้า Monitor

โครงการปิโตรเคมี และโรงไฟฟ้า

โครงการเขตประกอบการ หรือ นิคมอุตสาหกรรม

โครงการโรงไฟฟ้าและโรงงานน้ำตาล

กลุ่มประกอบรถยนต์

โครงการอุตสาหกรรมเหล็กถลุงแร่หรือหลอมโลหะ

โครงการปูนซีเมนต์

กลุ่มท่าเทียบเรือ

ส่งข้อความติดต่อเราที่นี่

© 2015

 

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
เลขที่ 1/6 ซอยรามคำแหง 145

แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง

กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 0-2373-7799
(อัตโนมัติ)
โทรสาร  : 0-2373-7979

 

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด