ส่งข้อความติดต่อเราที่นี่

© 2015

 

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
เลขที่ 1/6 ซอยรามคำแหง 145

แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง

กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 0-2373-7799
(อัตโนมัติ)
โทรสาร  : 0-2373-7979

 

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

 

           Thai Environmental Technic Limited (TET) is one of the leading private environmental service providers in Thailand. With extensive experience and expertise in environmental management, TET offers a comprehensive environmental monitoring service to private sector and government agencies. In line with regulated environmental resources and quality protection; we also provide a high quality service of Environmental Impact Assessment (EIA) preparation and environmental management study projects to prospective private developers and operators in compliance with established regulations, rules and environmental quality standards of related regulatory agencies. 

Monitor
Information News
Monitor
Activities