21167073_1517550221621483_1152287231587278493_o
DSC_6586
21083537_1517543848288787_5902357218107329706_o
21125567_1517544781622027_3457359557070367305_o
21083719_1517545071621998_7160171778820942588_o
DSC_6556
DSC_6557
IMG_3220
IMG_3217
DSC_6579
21083621_1517571224952716_3347424815318549058_o (2)

กรรมการบริหาร ผู้จัดการ พนักงานบริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ได้ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ กับ โรงฆ่าสัตว์รุ่งโรจน์ฟาร์ม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่ได้เข้าร่วมโครงการธนาคารโค-กระบือตามพระราชดำริ

เพื่อนำไปมอบให้กับเกษตรกรในแต่ละจังหวัด
26 สิงหาคม 2560