กรรมการบริหาร ผู้จัดการ พนักงานบริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ได้ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ กับ โรงฆ่าสัตว์รุ่งโรจน์ฟาร์ม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่ได้เข้าร่วมโครงการธนาคารโค-กระบือตามพระราชดำริ

เพื่อนำไปมอบให้กับเกษตรกรในแต่ละจังหวัด
26 สิงหาคม 2560

ส่งข้อความติดต่อเราที่นี่

© 2015

 

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
เลขที่ 1/6 ซอยรามคำแหง 145

แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง

กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 0-2373-7799
(อัตโนมัติ)
โทรสาร  : 0-2373-7979

 

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด