ซ้อมอพยพหนีไฟ บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด ประจำปี 2563

วันที่ 25 สิงหาคม 2563

DSC_0089
DSC_0083
DSC_0079
DSC03081
DSC_0058
DSC_0055
DSC_0054
DSC_0048
DSC_0043
DSC_0030
DSC_0025
DSC_0035
DSC_0032
DSC_0018
DSC_0010
DSC_0003
DSC03103
DSC03102
DSC_0177
DSC_0149
DSC_0143
DSC_0176
DSC_0137
DSC_0132
DSC_0112
DSC_0116
DSC_0103
DSC_0084

ส่งข้อความติดต่อเราที่นี่

© 2015

 

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
เลขที่ 1/6 ซอยรามคำแหง 145

แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง

กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 0-2373-7799
(อัตโนมัติ)
โทรสาร  : 0-2373-7979

 

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด