คุณสมชายประธานพิธี

คุณสมชายประธานพิธี

รางวัลชนะเลิศ

รางวัลชนะเลิศ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

พิธีมอบรางวัลกลุ่มกิจกรรม 5ส ดีเด่น ประจำปี 2557

16 กันยายน 2558