3
4
1
2
5
6
7
8

บริษัทเทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดบ้านโนนพันชาติ ตำบลโนนสะอาด อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2558

ส่งข้อความติดต่อเราที่นี่

© 2015

 

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
เลขที่ 1/6 ซอยรามคำแหง 145

แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง

กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 0-2373-7799
(อัตโนมัติ)
โทรสาร  : 0-2373-7979

 

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด