3
4
1
2
5
6
7
8

บริษัทเทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดบ้านโนนพันชาติ ตำบลโนนสะอาด อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2558